ЭДИЙН ЗАСГИЙГ БҮСЧЛЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ, ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (Дорнод аймаг)

ДОРНОД АЙМАГ

2019 оны 8-р сарын 1-нд.


Шинэ мэдээ